Phân Đạm Cá Viên Hàn Quốc Bao 20Kg

Liên hệ: 079 886 6898

Quy Cách: Bao 20Kg
Nhập Khẩu: Hàn Quốc

Hữu Cơ: 35- 45%
N P K: 12-1-1

Đọc tiếp