Phân Gà Viên Nở Nhật Bản Bao 15kg

Liên hệ: 079 886 6898

Phân Gà Hữu Cơ Nhật Bản Viên Nở

Quy Cách: Bao 15Kg
Hữu Cơ 60%-65%

N P K 3-2-2
Humic 4%

Mua ngay Đọc tiếp