Phân Hữu Cơ Bỉ Viên Nở Nhập Khẩu

Liên hệ: 079 886 6898

Hữu cơ: 78 – 89%

NPK: 3.5- 2.8-2

Fulvic 20%

Humic 9%

Độ ẩm 9%

PH:8

Bao 25kg

Đọc tiếp