Phân Hữu Cơ Hàn Quốc Viên Nở Bao 20kg

Liên hệ: 079 886 6898

Phân Hữu Cơ Viên Nén Hàn Quốc.

Hàm Lượng Hữu Cơ 75 – 90%.

NPK 3 2 2.

C/N: <12; Độ ẩm: 12%; pH: 8.5.

Thành Phần: Phân Gà, bã dầu, xác cá,..v..v…

Quy Cách: Bao 20kg

Đọc tiếp