Hữu Cơ Viên Nở Nhật Bản

Liên hệ: 079 886 6898

Hữu Cơ Viên Nở Nhật Bản

Quy Cách: Bao 15Kg
Hữu Cơ 62%-70%

N P K 3-2-2
Humic 4%

Hỗ trợ / Tư Vấn

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn. Hãy liên lạc ngay