Amino Fulvic Hữu Cơ Dạng Nước Nhập Khẩu

Liên hệ: 079 886 6898

Chất hữu cơ 45% 

Đạm Tổng Số: 15

Fulvic Acid: 43

Amino Acid: 12

Can 5L,10L, 20L

Hỗ trợ / Tư Vấn

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn. Hãy liên lạc ngay