Phân Gà Nhật Bản Bao Jumbo Dạng Viên Nở

Liên hệ: 079 886 6898

Phân Gà Nhật Bản Viên Nở đóng bao jumbo 850kg- 1000kg, 
Hàm lượng
Hữu Cơ 65%-75%
N P K 4-3-3
Humic 4%

Hỗ trợ / Tư Vấn

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn. Hãy liên lạc ngay