Phân Hữu Cơ Hà Lan Viên Nở Bao 25Kg

Liên hệ: 079 886 6898

Thành phần

Hữu cơ 75 – 85%

Đạm (N) 3.5%

Lân hữu hiệu (P2O5) 2.2%

Kali (K2O) 2.5%

Canxi (CaO) 3%

Magie (Mg) 0.3%
Humic 10 + fulvic 20

Bổ sung thêm vi lượng Fe, Mn, Zn, Cu, Bo, Mo

Hỗ trợ / Tư Vấn

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn. Hãy liên lạc ngay