Lân Đen Humic – Phân Bón Lân Đen Humic

Liên hệ: 079 886 6898

Phân Lân Đen Humic
Trọng lượng 50kg
-Super Lân: 16%
-Axit humic: 7.5%
– Cao: 32%
-Đạm cá: 2%
-Sio: 3%
-Silic: 5%
-B: 2%
-Độ ẩm: 5%
-PH/ H2o: 5.5 %
– Tổng hợp vi lượng: (Zn,Cu,Mn,Fe) vừa đủ

Hỗ trợ / Tư Vấn

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn. Hãy liên lạc ngay