Tag Archives: 20 20 20 npk nước

Phân Hòa Tan 20 20 20 NPK Nhập Khẩu Đức

Phân NPK Hòa Tan 20 - 20 -20

PHÂN BÓN HÒA TAN NPK 20-20-20 NHẬP KHẨU ĐỨC Phân bón lá Hòa Tan 20-20-20+TE là dạng phân bón NPK hòa tan dạng bột, hoà tan hoàn toàn trong nước, là dòng phân NPK tưới nhỏ giọt tinh khiết, dễ sử dụng. Phân bón NPK 20-20-20+TE phù hợp cho nhiều đối tượng cây trồng đặc…