Tag Archives: amino 5 trong 1

Amino Axit Đạm Cá 4 Trong 1

Humic Amino Đạm Cá 4 trong 1

Amino Axit Đạm Cá 4 Trong 1 Đạm cá Amino axit Humic 4 trong 1 là một dòng sản phẩm mới kết hợp giữa các thành phần như: Đạm cá, Acid Humic, Acid Fulvic, Amino Acid, kèm theo các đa lượng vừa đủ như NPK 4-1-1, 6-1-1, 8-1-1, 12 -1-1, vừa bổ sung phục hồi…