Tag Archives: map đức

Phân MAP Hòa Tan, Tưới Nhỏ Giọt

Phân Bón hòa tan MAP Đức Delta Sol

Phân Bón Hòa Tan MAP Phân Bón MAP Hòa Tan hay có tên hóa học là Mono ammonium phosphate (MAP), là một loại phân bón vô cơ cung cấp nitơ ammoniac và phốt pho hòa tan hoàn toàn trong nước. Việc sử dụng MAP đảm bảo  cân bằng NO 3 / NH 4 thích hợp cho…