Tag Archives: nông dân việt nam

Nông dân Việt Nam có thể vực dậy một nền kinh tế đang nhiều trắc trở!!?

Nông nghiệp và nông dân Việt Nam có thể vực dậy một nền kinh tế đang nhiều trắc trở? Nông nghiệp và nông dân Việt Nam có thể vực dậy một nền kinh tế đang nhiều trắc trở?? Tôi thường lấy thí dụ về xứ Israel năm 1948 khi vừa lập quốc. Một triệu người…