Hữu Cơ Bột Nhập Khẩu Nhật Bản

Liên hệ: 079 886 6898

Phân Hữu Cơ Bột Nhật Bản

Bao 15Kg
Hữu Cơ 58-65%

NPK 3-2-2
Humic 3-5%
Chủ yếu dùng trong cải tạo đất và bón lót.
Nguyên Container 25.200Kg Đóng Gói Tại Nhật Bản

Hỗ trợ / Tư Vấn

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn. Hãy liên lạc ngay