Phân Bò Nhật Bản – Phân Bò Hữu Cơ Nhật Bản

Liên hệ: 079 886 6898

Quy Cách: Bao 20Kg

Hữu Cơ: 55%

N 1.5%
P 1.5%
K 1.%

Hỗ trợ / Tư Vấn

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn. Hãy liên lạc ngay