Tag Archives: giải cứu nông sản

Nông sản Việt còn phải “GIẢI CỨU” đến bao giờ??

Nông sản Việt còn phải “GIẢI CỨU” đến bao giờ?? Kết Nối Nông Nghiệp Xanh Châu Âu có giải cứu nông sản hay không?? Ở các nước châu Âu, nơi có nền nông nghiệp đã phát triển, Rất hiếm khi có chuyện giải cứu nông sản nhờ các hợp đồng ký từ trước giữa nông…