Phân Viên Nén Hữu Cơ Nhập Khẩu

Liên hệ: 079 886 6898

Phân Hữu Cơ Viên Nén Nhập Khẩu

Nhật Bản Bao 15Kg

Hàn Quốc Bao 20Kg

Vương Quốc Bỉ Bao 25Kg

Hà Lan Bao 25Kg

OM 60- 85%
NPK 3-2-2 đến 4-3-3

Hỗ trợ / Tư Vấn

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn. Hãy liên lạc ngay